lørdag den 19. marts 2016

Pibeand (Anas penelope), Sakumono Lagoon 1/2-2016

Den 26. januar 2016 fandt jeg to hun pibeænder i Sakumono Lagoon, Accra. På daværende tidspunkt syntes jeg at have læst, at arten var en fåtallig trækgæst i Ghana, hvorfor jeg blot glædede mig over mit første syn af pibeand udenfor Europa. Senere på dagen kunne jeg dog konstatere i fieldguiden "Birds of Ghana", at kun ét fund var gjort i landet t.o.m bogens udgivelse i 2010. Derfor skrev jeg til forfatteren Ron Demey og illustratoren Nik Borrow, som i dag kender til fire fund inklusiv dette. Fundene fordeler sig således:
  • Han og hun, Vea Dam, 8. og 9. december 1972
  • Hun, Sakumono Lagoon, 28. februar 2010
  • Ikke kønsbestemt, Sakumono Lagoon 24. december 2011 og 4. februar 2012
  • To hunner, Sakumono Lagoon 26. januar og 1. februar 2016
Der er sikkert gjort flere fund, som er forblevet i findernes notesbøger eller turrapporter. Jeg synes dog at det var værd at nævne fundende her på bloggen. 

Pibeand (Anas penelope), Sakumono Lagoon, Accra 1/2-2016.

AOWN

Ingen kommentarer:

Send en kommentar